Op 19 mei 2022 vond een kamerdebat met de minister-president over zijn omgang met sms-jes plaats. Aanleiding was een artikel in de Volkskrant. Volgens de landsadvocaat waren er weinig relevante sms-jes van de minister-president, omdat hij zijn Nokia telefoon geregeld opschoont en belangrijke berichten doorzendt naar zijn ambtenaren (ā€œreal time archiveringā€). In het kamerdebat heeft de minister-president toegezegd dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) advies zou vragen aan het Adviescollege Openbaarheid en InformatiehuishoudingĀ (ACOI).

De Minister van BZK heeft op 29 augustus 2022 middels een brief het Adviescollege om advies over deze kwestie gevraagd. Dit is het eerste gevraagde advies aan het Adviescollege.

Lees hier de adviesaanvraag van 29 augustus 2022.