Het Adviescollege vindt het belangrijk dat de overheid meer informatie actief openbaar maakt, zoals voorgeschreven in de Wet open overheid (Woo). De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) werkt in dit kader aan een digitale infrastructuur, waarmee alle documenten die overheidsorganisaties online publiceren door geïnteresseerden goed gevonden kunnen worden.

Om de voortgang van actieve openbaarmaking en de ontwikkeling van de digitale infrastructuur te bevorderen, heeft het Adviescollege in een brief aan de minister van BZK drie aanbevelingen gedaan. Het Adviescollege vindt het daarbij belangrijk dat de gebruiker centraal staat.

De aanbevelingen aan de minister luiden:

  1. Laat artikel 3.3. van de Woo over actieve openbaarmaking zo snel mogelijk ingaan.
  2. Stel vast welke standaarden gelden bij publicatie van overheidsdocumenten.
  3. Bepaal en harmoniseer hoe lang de gepubliceerde documenten online moeten staan.

Lees hier de brief aan de minister.