De Woo is op 1 november 2022 een half jaar van kracht. Die middag werd een eerste editie van het Openbaarheid symposium georganiseerd in het kader van de Wet open overheid door deĀ Gemeente Utrecht,Ā Gemeente RotterdamĀ enĀ Gemeente AmsterdamĀ samen met deĀ VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).

Hoe staat het met de implementatie van de Woo en wat zijn daarin belangrijke lessen en resultaten die alvast gedeeld kunnen worden? Tijdens het symposium was het tijd om dat samen te ontdekken!

Gevolgen van generieke en individuele keuzes

Gemeentelijke organisaties staan voor een grote klus om de voorgeschreven ambities van de wet waar te maken. Daarin staan zij voor zowel generieke als individuele keuzes die de koers van de implementatie van de Woo bepalen. Tijdens het symposium is ingegaan op de gevolgen die generieke en individuele keuzes hebben op de implementatie van de Woo en wat dat voor de samenleving betekent. Daarnaast werd er doormiddel van workshops stil gestaan bij het eerste half jaar onder de Woo, wat het heeft betekend voor (gemeentelijke) organisaties, best pratices, knelpunten en hoe de toekomst wordt gezien.

Een introductie van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

Lydia Bremmer, secretaris directeur van hetĀ Adviescollege Openbaarheid en InformatiehuishoudingĀ presenteerde tijdens het symposium de achtergrond en doelstellingen van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, dat dit jaar in opbouw is.Ā