Amma Asante heeft besloten om te stoppen als lid van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft haar per 1 oktober 2022 eervol ontslagen. Wij bedanken Amma voor haar werk als lid van Adviescollege en wensen haar veel succes in de toekomst.