Ter ere van de tweede verjaardag van de Wet open overheid organiseerde het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid (NKOO) op 23 mei 2024 in Utrecht een Live-dag, waarbij het ACOI samenwerkingspartner was.

Collegelid Caroline Koetsenruijter trapte de bijeenkomst af met een anekdote over hoe Ć©cht contact over de informatiebehoefte en de haalbaarheid de afhandeling van Woo-verzoeken vlot kan trekken, zeker wanneer fixatie op de juridische kaders los wordt gelaten.Ā Vervolgens stond zij kort stil bij waar het ACOI voor staat en de adviezen die in de afgelopen twee jaar zijn uitgebracht, waarna ze ook wat persoonlijke ervaringen deelde.

Ze rondde de inleiding af door dieper in te gaan op uitvoeringsproblematiek die het ACOI heeft gesignaleerd, namelijk onvoldoende echt contact, onvoldoende behulpzaamheid en eindeloze afstemming. Hierna nam Cornelis van der Sluis het stokje over voor een bespreking van de actualiteiten van de Woo.

Thema-tafels

Na het plenaire deel en de lunch gingen de aanwezigen uiteen voor drie thema-tafels die allemaal gingen over het gesprek tussen Woo-verzoeker en overheid. Medewerkers van het ACOI zijn bij alle tafels aanwezig geweest:

Thema-tafel 1: bemiddeling

Deze tafel werd voorgezeten door het ACOI, waarbij ook Caroline het eerste half uur aanwezig was. Hier werden twee casussen besproken die gingen over grensoverschrijdend gedrag. Daarna ging het over contact leggen en de diagnose stellen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Er werden twee casussen vanuit de groep aangedragen.

Thema-tafel 2:Ā actief openbaar maken

Hier werden ervaringen uit de praktijk gedeeld en vooral ook gekeken hoe de vertaalslag vanuit de wet naar de medewerkers in de praktijk gemaakt kan worden, zonder ze te overweldigen of te ontmoedigen. Een goed voorbeeld hiervan was duidelijk maken wat er allemaal al gedaan wordt, zoals het openbaar maken van wet- en regelgeving. Vanuit daar kun jeĀ kijken waarmee dit nog kan of moet worden aangevuld.

Thema-tafel 3:Ā afhandeling van gewone en speciale verzoeken

Hier werden wat eerste ideeƫn en ervaringen gedeeld rond eventuele toepassing van de bepalingen uit de Woo die verstrekking aan enkel de verzoeker mogelijk maken (artikelen 5.5 t/m 5.7 Woo). Een aanzienlijk deel van de tijd werd ook gesproken over ervaringen met misbruik van recht en (vermoed) oneigenlijk gebruik van de Woo.

Al met al was het een prikkelende dag, waarbij het ACOI zowel kennis en ervaring kon brengen alsook ophalen vanuit de praktijk.