Locatie
Spoorwegmuseum Utrecht

De Rijksoverheid staat voor de uitdaging om de informatiehuishouding (IHH) op orde te krijgen, maar kan dat niet alleen. Daarom organiseerde I-partnerschap de tweede editie van deWerkconferentie Open Overheid. H√©t event waar Rijk en onderwijs elkaar ontmoeten om het vakgebied informatiehuishouding verder vorm te geven.¬† Zo kunnen concrete samenwerkingen opgezet worden op het gebied van onderwijsontwikkelingen, onderzoeksprojecten, procesverbeteringen, studentopdrachten en praktijkcasu√Įstiek.¬†¬†

Genodigden zijn experts, ambtenaren, docenten, onderzoekers en studenten die op verschillende manieren bezig zijn met informatiehuishouding. Via inspirerende sprekers, plenair debat en interactieve werksessies krijgen deelnemers een compleet beeld van de activiteiten en belangrijkste vraagstukken binnen dit veelomvattende vakgebied. En: iedereen helpt mee om het vakgebied weer een stap verder te brengen. 

Werksessies

Tijdens de werkconferentie zijn er werksessies van vijf kwartier, waar onder andere gewerkt zal worden aan een concreet probleem uit de praktijk en een vraagstuk voor de nabije toekomst. Uiteraard moeten de werksessies gezien worden als opmaat naar verdere samenwerking tussen onderwijs en overheid en is het doel dat de discussies, de gesprekken en de samenwerkingen worden voortgezet na de werkconferentie. 

Bemiddelen over openbaarheid. Hoe dan?

Janny Dierx en Anne-Maartje Douqué van het ACOI van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) geven een workshop waarin zij de deelnemers meenemen in het bemiddelingsproces.

Hoe verloopt een bemiddeling? Wat heb je eraan, als bestuursorgaan of verzoeker? Moet je als onderzoeker of journalist voor geheimhouding tekenen? Wanneer gaat het Adviescollege over tot het uitbrengen van een advies? Deze vragen, maar ook vragen van de deelnemers komen aan bod tijdens de workshop. Daarbij wordt aan de hand van de uitgangspunten die ACOI hanteert voor de bemiddeling (spelregels) en een casus met deelnemers gesproken en interactief gewerkt aan oplossingen.

Bekijk hier een overzicht van de werksessies 

Presentaties