Locatie
Nationaal Archief

Het Nationaal Archief heeft het innovatielab informatiehuishouding opgericht, dat een praktijk-en toekomstgerichte testomgeving is en zich richt op het vinden van vernieuwende oplossingen voor actuele vraagstukken, wicked problems, waarvoor geen eenduidige oplossing bestaat.

Het Innovatielab van het Nationaal Archief is gebaseerd op de principes van design thinking; het probleem wordt multidisciplinair benaderd, waarbij het vraagstuk van rijksorganisaties en de behoeften van gebruikers centraal staan.

Het innovatielab heeft zich de afgelopen maanden gericht op de problematiek van de duurzame toegankelijkheid van chat-en email archivering. In een klein kernteam bestaande uit experts van verschillende organisaties, is gewerkt aan het begrijpen van de problematiek en het bedenken van mogelijke oplossingsrichtingen. Door gesprekken met gebruikers – o.a. ook bij het ECP jaarcongres, congres de Toekomstgerichte overheid, en verschillende interviews met experts zoals prof. Stephan Grimmelikhuijsen – zijn de problemen en behoeften in kaart gebracht. Op basis hiervan heeft het kernteam oplossingsrichtingen en prototypes bedacht. Zie voor meer informatie: Innovatielab Informatiehuishouding · KIA (pleio.nl.

Nu is het tijd om de ontwikkelde prototypes aan een selecte ‘beoordelings-commissie’ te presenteren. En daarmee verdere input op te halen, de prototypes te laten toetsen op o.a. wenselijkheid en haalbaarheid, en in gesprek te gaan over mogelijke sponsoren en organisaties waar de prototypes zouden kunnen landen. Medewerker(s) van het ACOI zijn aanwezig bij deze presentatie.

Overig