Locatie
Den Haag

Op 13 september aanstaande vindt in de Fokker Terminal in Den Haag het iBestuur Congres plaats. Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding neemt deel aan het panel van de workshop 'Kan deze informatie weg?'. 

Omschrijving

Wat is de waarde van overheidsinformatie? Stel je voor dat je een verbouwing ongedaan moet maken omdat de afgegeven vergunning onvindbaar is. Of dat je als fraudeur wordt aangemerkt en je kunt je niet verdedigen omdat je geen inzage krijgt in jouw dossier. 

Dagelijks produceert de overheid miljoenen informatieobjecten. Alles bewaren is onuitvoerbaar en onbetaalbaar. Wat kan weg en welke informatie moet bewaard worden? Moet deze informatie dan ook openbaar worden? En wat is de rol van een bestuurder bij het maken van deze keuzes?

Tijdens deze sessie van het Nationaal Archief gaan we met belanghebbenden en deskundigen in gesprek over deze vragen. Met als uitgangspunt het belang van de recht- en bewijszoekende burger. Hoe weeg je dit belang? Hoe zit het bijvoorbeeld met het belang om overheidstaken goed uit te voeren of het afleggen van verantwoording? Of het belang van onderzoek en cultureel erfgoed? Zijn deze tegengesteld of juist niet?

Via een poll kan het publiek meepraten: ‘kan dit weg?’, ‘moet dit dan ook openbaar’, ‘weegt dat op tegen de privacy?’. Want als je moet kiezen of je iets bewaart of weggooit waarvan je weet dat het voor een burger van grote impact is op diens leven, is die keuze dan nog zo makkelijk?

Presentaties