'Samen de kansen pakken'

Technologie biedt kansen om de uitdaging van de vele maatschappelijke opgaven aan te gaan. Kansen om de dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven te verbeteren. Kansen om energie te besparen, het onderwijs te verbeteren, parkeerproblemen op te lossen, enzovoort.

In de praktijk moet er nog wel wat gebeuren willen overheidsinstellingen deze kansen kunnen pakken. Ze moeten in staat zijn zulke technologie – govtech - als vast onderdeel van hun repertoire toe te passen. Ze moeten hun innovatief en adaptief vermogen vergroten. Dat betekent werken aan de cultuur, de wendbaarheid en het leiderschap.

Lees meer

Overig