Locatie
Online

Adviescollege vergadering donderdag 6 april 2023

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Er zijn 3 documenten beschikbaar.
ACOI publicatie

Agenda collegevergadering ACOI dd. 6.4.2023

ACOI bijlage

Adviescollege vergadering