In het advies met de titel 'Wat kan ik voor u doen?' geeft het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) adviezen over manieren waarop openbaarmaking op verzoek verbeterd kan worden. Het is een reactie op de invoeringstoets Woo, waaruit opnieuw naar voren komt dat de afhandeling van Woo-verzoeken nog niet goed verloopt.

Ter verbetering van het Woo-proces adviseert het Adviescollege (alle) overheidsorganisaties beter samen te werken met Woo-verzoekers. Stel hun informatiebehoefte centraal, bepaal samen hoe die het beste kan worden vervuld, en ‘lever’ vervolgens ook. Volg voor de samenwerking bovendien een openbare leidraad, zodat beide partijen weten wat ze – in alle redelijkheid – van elkaar mogen verwachten.

Direct naar het advies.

Start

De staatssecretaris Koninkrijkrelaties en Digitalisering heeft het Adviescollege op 29 september 2023 gevraagd om advies uit te brengen over openbaarmaking op verzoek onder de Wet open overheid (Woo).

Het collegebureau stelde hiervoor een plan van aanpak op.

Toon 4 bijlagen
Verberg 4 bijlagen
ACOI bijlageFase: Start

ACOI bijlageFase: Start

Nota - ter besluitvorming - Plan van Aanpak advies openbaarmaking op verzoek

Besproken bij de collegevergadering 12-10-2023.


ACOI bijlageFase: Start

Plan van aanpak advies openbaarmaking op verzoek

Bijlage nota plan van aanpak advies openbaarmaking op verzoek. Besproken bij de collegevergadering 12-10-2023.

Voortgang

In aanloop naar het uiteindelijke advies is het onderwerp een aantal keer besproken tijdens collegevergaderingen.

Toon 3 bijlagen
Verberg 3 bijlagen
ACOI bijlageFase: Voortgang

Nota - ter bespreking - Eerste taxatie aanbevelingen invoeringstoets

Besproken tijdens de collegevergadering 22-12-2023.


ACOI bijlageFase: Voortgang

Nota - ter besluitvorming - Advies openbaarmaking op verzoek

Besproken tijdens de collegevergadering 08-02-2024.


ACOI bijlageFase: Voortgang

Nota - ter besluitvorming - Advies openbaarmaking op verzoek

Besproken tijdens de collegevergadering 07-03-2024.

Resultaat

Op dinsdag 9 april 2024 is het advies over openbaarmaking op verzoek gepubliceerd.

Ter onderbouwing van het uiteindelijke advies interviewde het Adviescollege ook diverse rechters over hun ervaringen met de Wob en de Woo. De informatie uit deze gesprekken is meegenomen in dit advies en verwerkt in een losse publicatie, Rechters aan het WOOrd.

Toon 2 bijlagen
Verberg 2 bijlagen
ACOI publicatieFase: Resultaat

Wat kan ik voor u doen?

Adviezen voor de behandeling van Woo-verzoeken naar aanleiding van de invoeringstoets Wet open overheid.

ACOI publicatieFase: Resultaat

Rechters aan het WOOrd

In gesprek met rechters en staatsraden over de Wob- en Woo-praktijk

Vervolg

De Staatssecretaris van Digitalisering en Koninkrijksrelaties heeft aangegeven dat ze het advies betrekt bij haar reactie op het de invoeringstoets Woo. Deze reactie verschijnt naar verwachting het tweede kwartaal van 2024.