OPROEP INPUT EERSTE RICHTSNOER 

Leven er bij u vragen over de (on)mogelijkheden en toepassing van inzage onder geheimhouding (artikel 5.7 Woo), heeft u dit eens overwogen of hier al concrete ervaring mee opgedaan? In dat geval nodigt het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding u van harte uit uw vragen, afwegingen en ervaringen met ons te delen als input voor het eerste richtsnoer.

Extra toelichting vindt u via deze pagina. 

We horen graag uw ervaring of mening:

Zouden we contact met u mogen opnemen voor extra toelichting als we daar aanleiding toe zien? Indien u hier positief tegenover staat, wilt u dan uw gegevens hieronder invullen? Dank u wel!

Informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om eventueel contact met u op te nemen. Uw gegevens worden alleen voor dit doeleinde gebruikt.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Waarom worden deze gegevens gevraagd?
Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te kunnen opnemen. 

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?
Uw gegevens worden opgeslagen in onze database. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld en alleen voor dit project gebruikt. 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Zodra we het project af hebben gerond, zullen we uw gegevens verwijderen. 

Wat zijn uw rechten?
Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina Privacy.

Akkoordverklaring