Belangrijke overheidsinformatie staat al lang niet meer alleen in rapporten, nota’s of e-mails, maar óók in chatberichten.. Dat geldt zeker voor chatberichten van de politieke en ambtelijke top van overheidsorganisaties. Dat zijn immers personen in sleutelfuncties die bovendien druk bezet zijn en daardoor voor hun werk vaak hun mobiele telefoon gebruiken.

Wij vinden daarom dat hun chatberichten beschikbaar moeten blijven om te kunnen nagaan hoe dingen zijn gelopen. Niet alleen voor vragen van het parlement, maar ook voor informatieverzoeken van journalisten, van wetenschappers, belangengroepen, bedrijven en alle andere burgers. 

Direct naar het advies. 

Start

Het Adviescollege heeft op 29 augustus 2022 een adviesaanvraag ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Toon 2 bijlagen
Verberg 2 bijlagen
ACOI publicatieFase: Start
ACOI bijlageFase: Start

Verduidelijking behandeling adviesaanvraag

Voortgang

Ter voorbereiding van het advies heeft het Adviescollege vier expertsessies georganiseerd. Doel hiervan was om kennis en inzichten te verzamelen uit de praktijk en gezamenlijk discussie te voeren over opties voor het beheren en bewaren van chatberichten.

Toon 4 bijlagen
Verberg 4 bijlagen
ACOI bijlageFase: Voortgang

ACOI bijlageFase: Voortgang

ACOI bijlageFase: Voortgang

Resultaat

Op 19 januari 2023 heeft het Adviescollege het advies uitgebracht over het beheren en bewaren van chatberichten. Hieronder vindt u ook praktische informatie om het advies binnen uw eigen overheidsorganisatie uit te voeren. Kijk hier voor extra hulpmiddelen om het advies te implementeren. 

Toon 5 bijlagen
Verberg 5 bijlagen
ACOI publicatieFase: Resultaat

'Kan dit weg?' 'Nee'

Advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid.

ACOI bijlageFase: Resultaat

ACOI bijlageFase: Resultaat

ACOI bijlageFase: Resultaat

ACOI bijlageFase: Resultaat

Meest gestelde vragen over het advies

Meest gestelde vragen advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid

Vervolg

Op 6 april 2023 heeft het kabinet gereageerd op het advies. Op dit moment werkt ACOI voor zichzelf aan een 'proto-type' chatapplicatie om het eigen advies in de praktijk te brengen. 

In deze fase vindt u, zodra gereed, documenten met daarin bevindingen en leerpunten over dit onderwerp. Deze kunnen binnen de overheid breed worden toegepast in de zoektocht naar de juiste oplossing. Meer informatie? Mail ons op info@acoi.nl 

Toon 1 bijlage
Verberg 1 bijlage