Belangrijke overheidsinformatie staat al lang niet meer alleen in rapporten, notaÔÇÖs of e-mails, maar ├│├│k in chatberichten.. Dat geldt zeker voor chatberichten van de politieke en ambtelijke top van overheidsorganisaties.┬áDat zijn immers personen in sleutelfuncties die bovendien druk bezet zijn en daardoor voor hun werk vaak hun mobiele telefoon gebruiken.

Wij vinden daarom dat hun chatberichten beschikbaar moeten blijven om te kunnen nagaan hoe dingen zijn gelopen. Niet alleen voor vragen van het parlement, maar ook voor informatieverzoeken van journalisten, van wetenschappers, belangengroepen, bedrijven en alle andere burgers.

'Kan dit weg?' 'Nee'

Advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid.

Aanvullende bijlage(n)

Er zijn 5 aanvullende bijlagen beschikbaar

Binnengekomen brief - Adviesaanvraag ACOI werking wettelijk stelsel i

Via deze brief hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de staatssecretaris van Digitalisering en Koninkrijksrelaties een adviesaanvraag ingediend bij het Adviescollege.

NOTA bij 2e concept advies berichtendiensten

Hoofdlijnen advies berichtendiensten dd 6.10.2022